About Gabriela Raducan

POZIŢIA ACTUALĂ

CONFERENTIAR UNIVERSITAR DOCTOR la Facultatea de Drept si la SCOALA MASTERALA – „Carieră judiciară”, în cadrul Universităţii „TITU MAIORESCU”, Bucureşti, la disciplinele: “COOPERARE JUDICIARA EUROPEANA IN MATERIE CIVILA SI COMERCIALA”„DREPT PROCESUAL CIVIL”, „Drept execuţional civil” , “DREPT PROCESUAL COMUNITAR”

FORMATOR al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII la disciplinele: „Drept procesual civil” , “Drept civil ” (formare iniţială) şi la formarea continuă a judecătorilor în domeniile: PRACTICĂ NEUNITARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PROCESUAL CIVILĂ, RESTITUIRI DE IMOBILE, COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ, C.E.D.O.-CIVIL

A v o c a t – Baroul Bucureşti (din 1996)
date de CONTACT : av.gabrielaraducan@yahoo.com, gabriellaraducan@yahoo.com, gabyr@grlaw.ro,
mobil profesional: 0722.660.145
sediul profesional principal: Bucuresti, Bd.Unirii nr.27, bl.15, ap.33, sector 4

STUDII

DOCTOR în DREPT/ Coordonator ştiinţific: Prof. univ. Dr. G A B R I E L B O R O I cu tema: Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern şi în dreptul comparat European

ACADEMIA DE DREPT EUROPEAN – ERA –Trier, Germania (2003-2005) Drept penal internaţional, Specialist în Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1992-1996 Lucrare de diplomă la disciplina Drept procesual civil cu tema: Examen teoretic şi practic în materia actelor de procedură civilă

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU „ – BUCUREŞTI, MASTERAT Dreptul afacerilor” (2003-2004)

CURTEA DE ARBITRAJ INTERNAŢIONAL de pe langa CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI SI A Municipiului Bucuresti Assises des institutions arbitrales mediterraneennes et du Moyen Orient , Editia a III-a, Curs pentru formarea de mediatori (2004) -Diploma (atestat) de MEDIATOR KONRAD

ADENAUER STIFTUNG şi INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII – Programul STATUL DE DREPT EUROPA DE SUD EST (octombrie 2007), THE TECHNIQUE OF DRAFTING JUDGMENTS – Part I: Civil Law Judgments

INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN –curent

PUBLICAŢII :

1. Drept civil. Culegere de speţe; Autori: Gabriela Răducan, Gelu Titus Maravela, Ed. All-Beck-1998, publicată în 2 ediţii şi reeditată până în 2004. Cartea cuprinde trei părţi: o parte teoretică de sinteză a materiei dreptului civil material, o parte cu propuneri de probleme (speţe) şi partea cu rezolvările acestor speţe (483 p.) ISBN 973-655-016-8;
2. Codul de procedură civilă (Adnotat), Autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, ed. All-Beck-2000, ISBN 973-9435-90-4
3. Drept procesual civil, Autor: Gabriela Răducan, Ed.ALL-BECK-2005 (curs universitar); ISBN 973-655-558-5; (Cod CNCSIS -36)
4. Elemente de procedură civilă, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Cartea Studenţească – 2008 (curs universitar) ; ISBN 978-973-1752-85-3; (Cod CNCSIS – 16)
5. Drept executional civil, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Cartea Studenţească – 2008 (curs universitar) (p.153) ISBN 978-606-501-019-2; (Cod CNCSIS – 12)
6. Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ; ISBN 978-606-522-125-3; (Cod CNCSIS – 12),+ Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Ed.Hamangiu, 2010 (curs universitar) ;
7. Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (monografie); ISBN 978-606-522-215-1; (Cod CNCSIS – 12)
8. Drept procesual civil român şi comunitar european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ISBN 978-606-522-254-0; (Cod CNCSIS – 12)
9. Drept procesual civil. Teste grilă şi speţe pentru examene; Co-autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (culegere) ISBN: 978-606-522-255-7; (Cod CNCSIS – 12)
10. Drept civil. Obligatiile. Curs universitar. Aplicatii; Co-autori: Gabriel Boroi, Gabriela Raducan Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ; ISBN- 978-606-522-259-5; Cod CNCSIS – 12
11. Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; Co-autori: Gabriela Răducan, Carolina Maria Niţă – Ed. Hamangiu, 2009 ; ISBN 978-606-522-256-4; (Cod CNCSIS – 12)
12.Teste grile pentru concursuri şi examene. Co-autori: Gabriela Răducan, Adrian Mihai Hotca, Mircea Damaschin, Carolina Maria Niţă, Ana Maria Mihai- Ed. Hamangiu, 2010 ; (Cod CNCSIS – 12)
13. Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Ed.Hamangiu, 2010 (curs universitar) ; ISBN 978-606-522-125-3; (Cod CNCSIS – 12).

Articole în reviste de specialitate:

1. Comparison between the nullity of the civil juridical act and the nullity of the civil procedure act (Comparaţie între nulitatea actului juridic civil şi nulitatea actului de procedură civilă), Co-autori Gabriela Răducan, Vasile Nemeş, Revista CKS-eBook (Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a- 2009, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis- Cod CNCSIS – 102), Bucureşti 2009, p. 653-660, ISBN 978-973-129-447-6, ISSN 1841-4214; (revistă indexată BDI de EBSCO Database), cotată B+ în categoria CNCSIS

2. Significance of the notions of acquisition and acquirer on the financial banking market (Înţelesul noţiunilor de dobândire şi dobânditor pe piaţa financiar-bancară), Co-autori Gabriela Răducan, Vasile Nemeş, Revista LESIJ (Lex ET Scientia International Journal), Nr. XVI Vol.2/2009, publicată de Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, în colaborare cu Editura Pro Universitaria(Pro Universalis- Cod CNCSIS – 102), Bucureşti 2009, p. 125-129, ISBN 1583-039x, ISSN 1841-4214; LESIJ este indexata B.D.I. în EBSCO-CEEAS Database (conform http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm), cotată B+ în categoria CNCSIS

3. Aspecte privind procedura europeană a somaţiilor de plată, Co-autori: Smaranda Angheni şi Gabriela Răducan, în „ Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene” publicaţie sub egida ACADEMIA ROMÂNĂ-Institutul de Cercetări Juridice ”Academician Andrei Rădulescu„ Bucureşti, Editura Hamagiu, 2009, ISBN 978-606-522-192-5,

4. Aspecte de drept procedural comparat în materia brevetelor europene de invenţie, Co-autor: Gabriela Răducan, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2009, editată de Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Bucureşti 2009, ISSN 1584-7241; cotată B în categoria CNCSIS

5. Câteva aspecte privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor emise într-un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului CE nr. 44/2001 („Bruxelles I”), în Revista română de executare silită nr. 4/2009, Editura Universul Juridic (Cod CNCSIS – 103), Bucureşti 2009, p 54-65, ISSN 1584-8892;

6. Circulaţia titlurilor executorii în spaţiul judiciar european. De la Bruxelles I la Regulamentul CE nr. 805/2004 publicată în Revista conferenţei „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – ediţia a III-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Publicată de Editura Titu Maiorescu (Cod CNCSIS – 103), în luna noiembrie 2009, ISBN 1583-039x, ISSN 1841-4214;

7. Acţiunea în dreptul procesual al Uniunii Europene în REVISTA Pandectele române nr. 9/ 2009 (cod CNCSIS – 423), p.43-59, ISSN 1582-4756, editată de Ed.Wolters Kluwer (Cod CNCSIS –259), cotată D (http://ljs.academicdirect.org/reviste_cat_D.pdf)

8. De la nulitatea clasică la noile nulităţi de interdicţie şi de protecţie, Autor : Gabriela Răducan, în Buletinul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor nr.4/2009, Bucureşti, ISSN 1841-4214, revistă de teorie şi practică judiciară editată de I.N.P.P.A.

PROIECTE DE PUBLICAŢII în derulare
(autorat şi co-autorat)

1. ENCICLOPEDIA JURIDICĂ ROMÂNĂ, co-autor al termenilor de Drept procesual civil , scoasă sub egida Academiei Române-Institutul de Cercetări Juridice şi a Fundaţiei Titu Maiorescu.

2. Regulamentul CE n. 861/2007 privind cererile cu valoare redusă. Comentarii; Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 ; ISBN – 978-606-522-258-8; (Cod CNCSIS – 12)

3. Regulamentul (CE) NR. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în material răspunderii părinteşti. Comentat şi adnotat; Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009; ISBN -978-606-522-258-8;(Cod CNCSIS – 12)

4. Studiu de practica judiciara neuniformă în materia Dreptului civil si a Dreptului procesual civil (studiu ştiinţific în colaborare cu Prof. univ. Dr. G A B R I E L B O R O I) –ED.Hamangiu

5. DREPT PROCESUAL CIVIL AL UNIUNII EUROPENE ( monografie) – ED.Hamangiu