Archive for aprilie, 2011

Opinie privind interpretarea dispoziţiilor art.570 C.proc.civ. relative la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită

joi, aprilie 28th, 2011

Potrivit art. 569 CPC, executorul va proceda la distribuire cu citarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile.
Din interpretarea art. 570 alin. (1) şi (2) rezultă cu claritate că dispoziţiile acestuia se aplică exclusiv „persoanelor interesate care sunt prezente”, iar nu şi eventualelor persoane interesate, care sunt absente de la distribuirea şi eliberarerea sumelor consemnate şi la încheieirea procesului-verbal de distribuire.
Tot din această interpretare, rezultă că doar „persoana interesată prezentă”, după ce are posibilitatea de a face obiecţiuni directe la încheierea procesului-verbal de distribuire, (tot aceasta) are deschisă calea unei contestaţii împotriva acestui proces-verbal în termen de 3 (trei) zile de la încheierea sa (caz în care se suspendă de drept eliberarerea sau distribuirea sumelor).
Însă, aceste dispoziţii din art. 570 alin. (2) şi implicit termenul special de 3 zile, nu sunt aplicabile şi eventualelor persoane interesate, care sunt absente de la distribuirea şi eliberarerea sumelor.
Dacă o persoană interesată nu a fost prezentă, ea poate contesta procesul-verbal de distribuire pe calea contestaţiei la executare propriu-zise, prin care are posibilitatatea de a solicita şi întoarcerea executării silite în temeiul art. 4041 – 4043 C.proc.civ., desigur, numai în măsura în care se va admite contestaţia sa la executare.
În concluzie, dacă dintre persoanele prezente la distribuire niciuna nu face obiecţiuni, executorul nu mai poate suspenda eliberarea şi distribuirea sumelor, pentru că nu mai are temei şi ar comite un abuz faţă de persoanele interesate prezente (creditori), la care se referă întreaga normă de la art. 570 C.proc.civ.