About Gabriela Raducan

Sa dai vieții un sens pe care moartea sa nu i-l poată răpi...Sa crezi ca să ai, să simți ca să fii, să simți când crezi, să crezi când simți...Și vei fi tot ceea ce crezi cu adevărat că poți fi !...

Sa dai vieții un sens pe care moartea sa nu i-l poată răpi…Sa crezi ca să ai, să simți ca să fii, să simți când crezi, să crezi când simți…Și vei fi tot ceea ce crezi cu adevărat că poți fi !…

POZIŢIA ACTUALĂ

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR la Facultatea de Drept si la SCOALA MASTERALA în cadrul Universităţii „TITU MAIORESCU”, Bucureşti, la disciplinele: „DREPT PROCESUAL CIVIL”, „JUSTITIA UNIUNII EUROPENE”

Formator – I.N.P.P.A
Institutul National de Pregătire și Perfecționare a Avocatilor
, (România)
„DREPT PROCESUAL CIVIL” – formarea initială si continuă a avocatilor (2012–Prezent)

FORMATOR al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII la disciplinele: „Drept procesual civil” , „Drept civil ” (formare iniţială) şi la formarea continuă a judecătorilor în domeniile: PRACTICĂ NEUNITARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PROCESUAL CIVILĂ, RESTITUIRI DE IMOBILE, COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ, C.E.D.O.-CIVIL (2000-2014)
Membru al comisiilor de examinare, de formulare a subiectelor, al comisiilor de contestaţii în cadrul examenelor de admitere în magistratură, examenul de promovare pe funcţii de execuţie a magistraţilor, examenul de absolvire al I.N.M. şi examenul de capacitate etc.
Dezbateri la disciplina DREPT PROCESUAL CIVIL în cadrul formării iniţiale;
Dezbateri la disciplinele DREPT CIVIL şi DREPT PROCESUAL CIVIL: aspecte de practică judiciară neunitară, restituiri de imobile, cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, drept comunitar şi CEDO CIVIL etc.

A v o c a t – Baroul Bucureşti (din 1996)
SCA Raducan Licari Giambasu & Asociatii
Managing Partner/Owner · Bucharest, Romania

RLGA is a corporate law firm in the Romanian market. The firm counts on lawyers having more than 20 years of experience and a strong national and international practice. RLGA is one of Romania’s top independent firms, with a long tradition of cross-border deals, clients, and partnerships. As early as the 1990’s all RLGA partners had a presence in major business centers in Romania and Europe had adopted the highest standards of EU governance, while continuing to carry forward the excellence of its origins in the Romanian legal tradition.
date de CONTACT : gabriela.raducan@rlga.ro.; av.gabrielaraducan@yahoo.com,
sediul profesional principal: Bucuresti, str.Dr.Joseph Lister nr.62, parter, ap.3-4, sector 5

2014–2015
PROFESOR-EXPERT în cadrul PROIECTULUI ROMÂNO-NORVEGIAN
C.S.M.- I.N.M. ROMÂNIA
,,ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA DE A FACE FAȚĂ NOILOR PROVOCĂRI LEGISLATIVE ȘI INSTITUȚIONALE”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
Domenii de expertiză şi activităţi relevante:
Drept Procesual Civil – Interpretarea și aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

2014
Profesor-expert în cadrul Proiectului ROMÂNO-ELVEȚIAN
C.S.M – I.N.M., (România)
ASISTENȚĂ PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL FORMĂRII JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR PENTRU APLICAREA NOILOR LEGI –NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Domenii de expertiză şi activităţi relevante:
Drept Procesual Civil

2006 Expert: Institutul Naţional al Magistraturii
Proiect PHARE RO 2006/018-147.01.01, „Further assistance for the National Institute of Magistracy”, organizat cu HUULA & Co.Human Dynamics KG, Viena Continuarea Asistenţei acordate Institutului Naţional al Magistraturii
Expert :
COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ, DREPT COMUNITAR
▪competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (Bruxelles I a Regulamentului nr. 44/2001) • Regulamentul (CE) nr 805/2004 privind titlu executoriu european pentru creanţele necontestate • Regulamentul (CE) nr 1896/2006 cu privire la Europene, pentru plata • Regulamentul (CE) nr 861/2007 de instituire a unui Europene mici Creanţe procedură • competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (Bruxelles II)
EXPERT PHARE:
SEMINARII (formare continuă) pentru judecători şi procurori:
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în materie CIVILĂ
Drepturi funamdentale în Tratate
Rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului
Carta drepturilor fundamentale ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
Dreptul la un proces echitabil- Articolul 6 CEDO- Perspectiva Europeană
Protecţia proprietăţii conform Art. 1 din primul Protocol Adiţional protocol
– Abordarea Europeană
2. Proiect proiectului finanţat cu fonduri ale Băncii Mondiale „Asistenţă tehnică pentru perfecţionarea tehnicilor de predare în învăţământ la distanţă (e-Leraning) pentru reţeaua de formatori din cadrul Institutului Naţional AL Magistraturii” -MEMBRU
3. Proiect al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII co-finanat printr-un grant din țpartea Elveiei prin intermediul Contribuiei Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, pentru implementarea Noilor CODURI : ”Asistenă pentru consolidarea capacităii țținstituionale în domeniul formării judecătoilor i procurorilor pentru aplicarea noilor legi” țș2012-2014; Formator – COORDONATOR al NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ în cadrul proiectului .

STUDII

DOCTOR în DREPT/ Coordonator ştiinţific: Prof. univ. Dr. G A B R I E L B O R O I cu tema: Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern şi în dreptul comparat European

ACADEMIA DE DREPT EUROPEAN – ERA –Trier, Germania (2003-2005) Drept penal internaţional, Specialist în Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1992-1996 Lucrare de diplomă la disciplina Drept procesual civil cu tema: Examen teoretic şi practic în materia actelor de procedură civilă

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU „ – BUCUREŞTI, MASTERAT Dreptul afacerilor” (2003-2004)

CURTEA DE ARBITRAJ INTERNAŢIONAL de pe langa CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI SI A Municipiului Bucuresti Assises des institutions arbitrales mediterraneennes et du Moyen Orient , Editia a III-a, Curs pentru formarea de mediatori (2004) -Diploma (atestat) de MEDIATOR KONRAD

ADENAUER STIFTUNG şi INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII – Programul STATUL DE DREPT EUROPA DE SUD EST (octombrie 2007), THE TECHNIQUE OF DRAFTING JUDGMENTS – Part I: Civil Law Judgments

INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN

PUBLICAŢII :

CĂRȚI/MONOGRAFII/CURSURI UNIVERISTARE:

1. Drept civil. Culegere de speţe; Autori: Gabriela Răducan, Gelu Titus Maravela, Ed. All-Beck-1998, publicată în 2 ediţii şi reeditată până în 2004. Cartea cuprinde trei părţi: o parte teoretică de sinteză a materiei dreptului civil material, o parte cu propuneri de probleme (speţe) şi partea cu rezolvările acestor speţe (483 p.) ISBN 973-655-016-8;
2. Codul de procedură civilă (Adnotat), Autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, ed. All-Beck-2000, ISBN 973-9435-90-4
3. Drept procesual civil, Autor: Gabriela Răducan, Ed.ALL-BECK-2005 (curs universitar); ISBN 973-655-558-5; (Cod CNCSIS -36)
4. Elemente de procedură civilă, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Cartea Studenţească – 2008 (curs universitar) ; ISBN 978-973-1752-85-3; (Cod CNCSIS – 16)
5. Drept executional civil, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Cartea Studenţească – 2008 (curs universitar) (p.153) ISBN 978-606-501-019-2; (Cod CNCSIS – 12)
6. Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ; ISBN 978-606-522-125-3; (Cod CNCSIS – 12),+ Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Ed.Hamangiu, 2010 (curs universitar) ;
7. Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (monografie); ISBN 978-606-522-215-1; (Cod CNCSIS – 12)
8. Drept procesual civil român şi comunitar european, Autor: Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ISBN 978-606-522-254-0; (Cod CNCSIS – 12)
9. Drept procesual civil. Teste grilă şi speţe pentru examene; Co-autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, 2009 (culegere) ISBN: 978-606-522-255-7; (Cod CNCSIS – 12)
10. Drept civil. Obligatiile. Curs universitar. Aplicatii; Co-autori: Gabriel Boroi, Gabriela Raducan Ed.Hamangiu, 2009 (curs universitar) ; ISBN- 978-606-522-259-5; Cod CNCSIS – 12
11. Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; Co-autori: Gabriela Răducan, Carolina Maria Niţă – Ed. Hamangiu, 2009 ; ISBN 978-606-522-256-4; (Cod CNCSIS – 12)
12.Teste grile pentru concursuri şi examene. Co-autori: Gabriela Răducan, Adrian Mihai Hotca, Mircea Damaschin, Carolina Maria Niţă, Ana Maria Mihai- Ed. Hamangiu, 2010 ; (Cod CNCSIS – 12)
13. Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Autor: Gabriela Răducan, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Ed.Hamangiu, 2010 (curs universitar) ; ISBN 978-606-522-125-3; (Cod CNCSIS – 12).
14. Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; Co-autori: Gabriela Răducan, Carolina Maria Niţă – Ed. Hamangiu, 2011 ; ISBN 978-606-522-256-4; (Cod CNCSIS – 12)
15. Drept procesual civil. Teste grilă şi speţe pentru examene; Co-autori: Gabriel Boroi, Gabriela Răducan, Ed.Hamangiu, Ediţia a III-a, 2011 (culegere) ISBN: 978-606-522-255-7; (Cod CNCSIS – 12)
16. Teste grile pentru concursuri şi examene, ediţie revizuită cu probleme teoretice din Noul Cod civil, Co-autori: Gabriela Răducan(Coord), Carolina Maria Niţă, Ana Maria Mihai, Marian Trusca, Marius Voineag- Ed. Hamangiu, 2011 ; (Cod CNCSIS – 12)
17. Teste grile pentru concursuri şi examene, ediţie revizuită şi adăugită cu probleme teoretice din Noul Cod civil, Co-autori: Gabriela Răducan (Coord), Carolina Maria Niţă, Ana Maria Mihai, Marius Voineag- Ed. Hamangiu, 2012 ; (Cod CNCSIS – 12)
18. Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentarii și explicații privind aplicarea în dreptul intern și European, Co-autori: Gabriela Răducan, Carolina Maria Niţă – Ed. Hamangiu, 2013 ISBN 978-606-522-256-4; (Cod CNCSIS – 12);
19.Teste grile pentru concursuri şi examene, ediţie revizuită şi adăugită cu probleme teoretice din Noul Cod civil, Noul Cod de Procedură Civilă, Co-autori: Gabriela Răducan(Coord), Carolina Maria Niţă, Mădălina Dinu, Marius Voineag- Ed. Hamangiu, 2013 ; (416 pg) (Cod CNCSIS – 12) ISBN/ISSN: 978-606-678-625-6
20. Fise de procedură civilă pentru admiterea in magistratură și avocatură. Spețe și grile, prim autor Gabriela Răducan, Ed Hamangiu 2014 (424 pg), ISBN 978-606-27-0006-5(Cod CNCSIS – 12)
21. Teste grile pentru concursuri şi examene, ediţie revizuită şi adăugită cu probleme teoretice din Noul Cod civil, Noul Cod de Procedură Civilă, Co-autori: Gabriela Răducan(Coord), Carolina Maria Niţă, Mădălina Dinu, Marius Voineag, Ilie Cristian Răzvan- Ed. Hamangiu, 2014 ; ISBN 978-606-27-0008-9 (400 pg) (Cod CNCSIS – 12)
22. Fise de procedură civilă pentru admiterea in magistratură și avocatură. Spețe și grile, Editia a II-a, prim autor Gabriela Răducan, Ed Hamangiu 2014 , ISBN 978-606-27-0006-5, (424 pg.) (Cod CNCSIS – 12).
23. Fise de procedură civilă pentru admiterea in magistratură și avocatură. Editia a III-a, prim autor Gabriela Răducan, Ed Hamangiu 2015, ISBN 978-606-27-0006-5 (432 pg) (Cod CNCSIS – 12).
24. Teste grile pentru concursuri şi examene, ediţie revizuită şi adăugită cu probleme teoretice din Noul Cod civil, Noul Cod de Procedură Civilă, Co-autori: Gabriela Răducan(Coord), Carolina Maria Niţă, Mădălina Dinu, Marius Voineag,- Ilie Cristian Răzvan Ed. Hamangiu, 2015 ; ISBN/ISSN: 978-606-27-0265-6 (744 pg.) (Cod CNCSIS – 12)

Cărți în curs de apariție:

1.Drept procesual civil, ed.Hamangiu, martie-aprilie 2016, Gabriela Răducan.

CAPITOLE ÎN CĂRȚI:

1. Studiul in extenso ”Nulitatea contractului”- Gabriela Răducan publicat în lucrarea: ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”( în Cartea a V-a Despre obligaţii: Titlul II: Izvoarele obligaţiilor, secţiunea a IV-a), ED. Hamangiu 2012, lucrare în colectiv, în vol.II; ISBN 978-606-522-731-3 (Cod CNCSIS – 12)

2. Studiul in extenso ” Garanţiile personale: dispoziţii generale, fidejusiune, garanţii autonome, privilegiile”- Gabriela Răducan în publicat în lucrarea: ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă (Cartea a V-a Despre obligaţii: Titlul II: Izvoarele obligaţiilor, secţiunea a IV-a)”, ED. Hamangiu 2012, lucrare în colectiv, în vol.III; ISBN 978-606-522-731-3 (Cod CNCSIS – 12)

3. Studiul in extenso ” Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului ”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a V-a Despre executarea silită: Titlul II ); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

4. Studiul in extenso ” Executarea silită directă”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a V-a Despre executarea silită: Titlul III ); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

5. Studiul in extenso ”Procedura divorțului”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a VI-a Proceduri speciale: Titlul I); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

6. Studiul in extenso ”Procedura punerii sub interdicție judecătorească”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a VI-a Proceduri speciale: Titlul II); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

7. Studiul in extenso ” Procedura de declarare a morții”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a VI-a Proceduri speciale: Titlul III); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

8. Studiul in extenso ” Procedura partajului judiciar”- Gabriela Răducan în lucrarea ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole”, ed. Hamangiu 2013, lucrare în colectiv, comentariile proprii în vol. II (Cartea a VI-a Proceduri speciale: Titlul V); ISBN 978-606-678-577-8 (Cod CNCSIS – 12)

Cărți în curs de apariție:

1. „Executarea silită – dificultati si soluții practice”, Coord.E.Oprina, V.Bozeșan, Co-autor Gabriela Răducan – ”Aspecte practice și problematici privind încuviinţarea executării silite„ și ”Constatarea de urgenţă unei stări de fapt în condiţiile art. 364 C. proc. civ. În ce măsură existenţa unui proces pe rol constituie o condiţie pentru efectuarea constatării”; ed.Universul Juridic – mai 2016

Articole în reviste de specialitate:

1. Comparison between the nullity of the civil juridical act and the nullity of the civil procedure act (Comparaţie între nulitatea actului juridic civil şi nulitatea actului de procedură civilă), Co-autori Gabriela Răducan, Vasile Nemeş, Revista CKS-eBook (Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a- 2009, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis- Cod CNCSIS – 102), Bucureşti 2009, p. 653-660, ISBN 978-973-129-447-6, ISSN 1841-4214; (revistă indexată BDI de EBSCO Database), cotată B+ în categoria CNCSIS

2. Significance of the notions of acquisition and acquirer on the financial banking market (Înţelesul noţiunilor de dobândire şi dobânditor pe piaţa financiar-bancară), Co-autori Gabriela Răducan, Vasile Nemeş, Revista LESIJ (Lex ET Scientia International Journal), Nr. XVI Vol.2/2009, publicată de Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, în colaborare cu Editura Pro Universitaria(Pro Universalis- Cod CNCSIS – 102), Bucureşti 2009, p. 125-129, ISBN 1583-039x, ISSN 1841-4214; LESIJ este indexata B.D.I. în EBSCO-CEEAS Database (conform http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm), cotată B+ în categoria CNCSIS

3. Aspecte privind procedura europeană a somaţiilor de plată, Co-autori: Smaranda Angheni şi Gabriela Răducan, în „ Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene” publicaţie sub egida ACADEMIA ROMÂNĂ-Institutul de Cercetări Juridice ”Academician Andrei Rădulescu„ Bucureşti, Editura Hamagiu, 2009, ISBN 978-606-522-192-5,

4. Aspecte de drept procedural comparat în materia brevetelor europene de invenţie, Co-autor: Gabriela Răducan, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2009, editată de Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Bucureşti 2009, ISSN 1584-7241; cotată B în categoria CNCSIS

5. Câteva aspecte privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor emise într-un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului CE nr. 44/2001 („Bruxelles I”), în Revista română de executare silită nr. 4/2009, Editura Universul Juridic (Cod CNCSIS – 103), Bucureşti 2009, p 54-65, ISSN 1584-8892;

6. Circulaţia titlurilor executorii în spaţiul judiciar european. De la Bruxelles I la Regulamentul CE nr. 805/2004 publicată în Revista conferenţei „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – ediţia a III-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Publicată de Editura Titu Maiorescu (Cod CNCSIS – 103), în luna noiembrie 2009, ISBN 1583-039x, ISSN 1841-4214;

7. Acţiunea în dreptul procesual al Uniunii Europene în REVISTA Pandectele române nr. 9/ 2009 (cod CNCSIS – 423), p.43-59, ISSN 1582-4756, editată de Ed.Wolters Kluwer (Cod CNCSIS –259), cotată D (http://ljs.academicdirect.org/reviste_cat_D.pdf)

8. De la nulitatea clasică la noile nulităţi de interdicţie şi de protecţie, Autor : Gabriela Răducan, în Buletinul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor nr.4/2009, Bucureşti, ISSN 1841-4214, revistă de teorie şi practică judiciară editată de I.N.P.P.A.

A1. Noţiunea şi obiectul procesului comunitar în procedura reglementată de Regulamentul Ce nr.861/2007 privind cererile cu valoare redusă,Revista CKS-eBook (Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 4-a- 2010, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis- Cod CNCSIS – 102), Bucureşti 2009, p. 653-660, ISBN 978-973-129-447-6, ISSN 1841-4214; (revistă indexată BDI de EBSCO Database), cotată B+ în categoria CNCSIS .

9. Community Litispendance (Litispendenţa comunitară), publicată în volumul conferinţei LUMEN, Lumen Publishing House – Iaşi, 2011, indexată în bazele internaţionale de date : Index Copernicus Ideeas Repec, Socionet, Econpaper.

10. Nullity and its’ Boundaries (Nulitatea şi graniţele sale), publicată în volumul conferinţei LUMEN, Lumen Publishing House – Iaşi, 2011, indexată în bazele internaţionale de date : Index Copernicus Ideeas Repec, Socionet, Econpaper.

11. New aspects of the procedure of goods separations in the new code of civil procedure, prim autor G.Răducan, in volumul Conferintei Internationale Educatie si Creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere din data de 22-24.11.2012 desfasurata la Universitatea „Titu Maiorescu ” din Bucuresti, pp.224-228, ISBN 978-3-9503145, ISSN 2248-0064, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2229469.

12. Aspecte de noutate in materia incidentelor privind normele de competenta in dreptul procesual civil, ”prim autor G.Răducan, in volumul Conferintei Internationale de Drept, Studii Europene si Relaţii Internaţionale 2013 organizată de Universitatea Titu Maiorescu in perioada 24.05.2013-25.05.2013, Ed. Hamangiu, ISBN 978-606-678-642-3

13. Validarea poprii în Noul Cod de procedură civilă și modificările aduse prin Legea nr.138/2014 in volumul Conferintei Internationale Educatie si Creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere („Education and Creativity for a Knowledge based Society” (8th edition) – noiembrie 2014 desfasurata la Universitatea „Titu Maiorescu ” din Bucuresti.

14. Instituția achiesării în Noul Cod de procedură civilă in volumul Conferintei Internationale Educatie si Creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere„Education and Creativity for a Knowledge based Society” (8th edition) – noiembrie 2014 desfasurata la Universitatea „Titu Maiorescu ” din Bucuresti.

15. Procedura încuviințării executării silite potrivit modificărilor aduse Noului Cod de procedură civilă de legea nr.138/2014, Gabriela Răducan, publicat în volumui conferintei internaționale” Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică. Ediţia a II-a”, organizată în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, publicat la Ed. Universitară, București, 2015, ISBN ISBN 978-606-28-0244-8.

16. Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil și dreptul procesual penal; Co-autori: Gabriela Răducan, Cătălin-George Iosif-Ungureanu, Revista CURIERUL JUDICIAR nr.9/2015, ed.CH-BECK, 19.10.2015, Revista este indexată în baze de date internaţionale (BDI) – CEEOL – Central and Eastern European Online Library; HeinOnline – Legal Research Database; EBSCO – EBSCOhost Online Research Databases

3. Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate:

P1. The importance of the preliminary rulings and judgments rendered by the E.U.C.J. in the definition and explanation of certain terms within the E.U. Regulations, prezentat în Conferinţa europeană „E-learning project – Judicial cooperation in civil matters: European legal systems and language; study for a common vocabulary and language”, organizată de CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ITALIA, Nona Commissione- Tirocinio e Formazione Professionale + European Judicial Training Network (EJTN) with the support of The European Union, ROMA 1 decembrie 2010

P2. Aspecte de noutate in materia incidentelor privind normele de competenţă in dreptul procesual civil, Co-autori Gabriela Răducan, Mădălina Dinu, în CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNATIONALE 2013 – Universitatea Titu Maiorescu- „Politica legislativă între reglementare europeană. naţională şi internaţională. noi perspective ale dreptului”

P3. New aspects of the procedure of good separations in the New Code of Civil Procedure, Co-autori Gabriela Răducan, Mădălina Dinu, „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – ediţia a VI-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Publicată de Editura Titu Maiorescu (Cod CNCSIS – 103), în luna noiembrie 2012.

P4. ENFORCEMENTS IN THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE, Co-autori Gabriela Răducan, Mădălina Dinu, publicată în Revista conferenţei „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – ediţia a VII-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Publicată de Editura Titu Maiorescu (Cod CNCSIS – 103), în luna noiembrie 2013,

P5. FORCED INTRODUCTION OF OTHERS IN THE CAUZE, EX OFFICIO, Gabiriela Răducan, publicată în Revista conferenţei „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – ediţia a VI-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Publicată de Editura Titu Maiorescu (Cod CNCSIS – 103), în luna noiembrie 2013,

P6. Contestaţia în anulare potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, Gabriela Răducan, în CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNATIONALE 2013 – Universitatea Titu Maiorescu- „Politica legislativă între reglementare europeană. naţională şi internaţională. noi perspective ale dreptului”

P7. Efectele nulității actului juridic civil potrivit Noului Cod Civil, Gabriela Răducan, în CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNATIONALE 2013 – Universitatea Titu Maiorescu- „Politica legislativă între reglementare europeană. naţională şi internaţională. noi perspective ale dreptului”

PROIECTE DE PUBLICAŢII în derulare
(autorat şi co-autorat)

1. ENCICLOPEDIA JURIDICĂ ROMÂNĂ, co-autor al termenilor de Drept procesual civil, scoasă sub egida Academiei Române-Institutul de Cercetări Juridice şi a Universității Titu Maiorescu.

2. Studiu de practica judiciara neuniformă în materia Dreptului civil si a Dreptului procesual civil (studiu ştiinţific în colaborare cu Prof. univ. Dr. G A B R I E L B O R O I) –ED.Hamangiu

3. DREPT PROCESUAL CIVIL AL UNIUNII EUROPENE (monografie) – ED.Hamangiu

4. Proiecte de cercetare/dezvoltare pe bază de contract/grant (director grant/membru în echipă):

G1. „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”, Proiect cofinanţat prin Fondul Social European al U.E.– Cod SMIS 30342, prin Programul Opţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Guvernul României, Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Partener: Universitatea Titu Maiorescu -MEMBRU

G2. Proiect proiectului finanţat cu fonduri ale Băncii Mondiale „Asistenţă tehnică pentru perfecţionarea tehnicilor de predare în învăţământ la distanţă (e-Leraning) pentru reţeaua de formatori din cadrul Institutului Naţional AL Magistraturii” -MEMBRU -2014 -curent

G3. Proiect al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII cu finanțare elveţiană pentru implementarea Noilor CODURI; Formator – COORDONATOR al NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi” derulat in perioada 2012 – 2014, de Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii. Acest proiect este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, având drept scop îmbunătăţirea capacităţii profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la aplicarea noilor reglementări legislative.

G4. Proiect al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII cu finanțare elveţiană pentru implementarea Noilor CODURI; Formator – COORDONATOR al NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, în domeniul „Noul Cod de procedură civilă” 2014-curent

5. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

C1. Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Identificarea dificultăţilor în materia soluţionării alternative a diferendelor în Uniunea Europeană” (CSDE-SCE-21), organizat de Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane: CONSULTATION PAPER- „On the use of Alternative Dispute Resolution as a means to resolve disputes related to commercial transactions and practices in the European Union” –martie 2011 (European Commission „Consultation on ADR”) publicată și în Revista Forumul Judecatorilor nr. 3/2011;

C2. Expert din partea CSM-INM România, cu atribuţii certe în desfăşurarea activităţilor zilnice pe perioada conferinţei + crearea unui articol în perioada conferintei, susţinut în plenară, alături de ceilalţi participanţi: The importance of the preliminary rulings and judgments rendered by the E.U.C.J. in the definition and explanation of certain terms within the E.U. Regulations, prezentat în Conferinţa europeană „E-learning project – Judicial cooperation in civil matters: European legal systems and language; study for a common vocabulary and language”, organizată de CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ITALIA, Nona Commissione- Tirocinio e Formazione Professionale + European Judicial Training Network (EJTN) with the support of The European Union, ROMA 1 decembrie 2010

C3. Transformarea procedurilor de executare silită, studiu prezentat în cadrul Conferinței Probleme dificile de procedură civilă, 8-9 februarie 2013, București, juridice.ro

C4. Contestația la executare în Noul Cod de Procedură Civilă, studiu prezentat în Conferința Noul Cod de Procedură Civilă la început de drum, 5-6 aprilie 2013, București.

Comments are closed.